Ogólne wiadomości

Ogólne wiadomości

Czeski Profesor Medycyny Klasycznej, Karel Lewit, w swoich publikacjach naukowych wyraźnie sygnalizuje, iż poważnym krokiem w postępie nauk  medycznych byłoby formalne usankcjonowanie akademickiej specjalizacji medycznej, która w sposób usystematyzowany zajmowałaby się leczeniem zaburzeń czynnościowych narządu ruchu. Zdaniem profesora Lewita najbardziej odpowiednią nazwą dla owej specjalizacji byłaby Medycyna Mięśniowo-Szkieletowa.

Lewit pracował w klinice neurologii, specjalizując się w neuroradiologii i problematyce chorób kregosłupa, prowadził badania naukowe, opracował metody diagnostyki i terapii. Nieocenioną wiedzę w tym zakresie można również uzyskać od polskiego autorytetu zajmującego się tym zagadnieniem, którym jest dr Andrzej Rakowski. Rozszerzył on sposób widzenia czynnościowych zmian narządu ruchu o aspekt psychologiczny. Współpraca z J. Santorskim i W. Eichelbergerem w Labolatorium Psychoedukacji zaawocowała koncepcją holistycznego podejścia do terapii manualnej. Nieoceniony dorobek wniosła także francuska osteopatka D. Struyf, która integruje funkcjonowanie ciała, jego dolegliwości z zachowaniem psychologicznym.

Zachęcam Państwa do zaznajomienia się ze znaczeniem zmian czynnościowych narządu ruchu, które poprzez imitowanie dolegliwości organicznych, lub ich tworzenie, dotykają wszystkich specjalizacji medycznych.

W niniejszym opracowaniu postaram się Państwu pokazać alternatywny sposób rozumienia i leczenia wielu jednostek chorobowych, również tych sklasyfikowanych w wykazie międzynarodowych systemów klasyfikacji chorób jako choroby o nieznanym podłożu. Aby uzyskać informacje na tematy związane z konkretnymi specjalizacjami, zapraszam Państwa do  podstrony Pytania i Odpowiedzi → Dla Specjalistów Medycyny Klasycznej lub proszę o kontakt bezpośredni.

czytaj więcej